Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

12 Φεβ

Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικώ Αλλαγών ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’οίκον  ΙΙ»

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο πατήστε εδώ.