Ομάδα

Κωνσταντίνος Ρούσσος
Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕΘ και πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ. Από το 1996 δραστηριοποιείται ενεργά ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Φοροτεχνικών Ελλάδος.
Ελευθερία Ρούσσου
Υπεύθυνη τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, φορολογίας ιδιωτών.
Θεοδοσία Ρούσσου
Υπεύθυνη τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ειδικός σε ζητήματα και εργατικών και μισθοδοσίας.
Αθανασία Πύρτσιου
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων, φορολογικές δηλώσεις, διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων.
Χρήστος Κουλίδης
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων.