Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μηχανοργάνωση μεγάλων επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ), πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.

  • Στατιστικά κόστους
  • Υπολογισμός ρευστότητας
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση
  • Business plan και μελέτη βιωσιμότητας
  • Παρακολούθηση οικονομικής πορείας
  • Συμβουλευτική