Ετικέτα: Διαχειριστών

16 Απρ

Αμοιβές διαχειριστών ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και εισφορές ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ και τις ΙΚΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στο αριθ. ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/24/14599/4-1-2018 έγγραφο […]