Ετικέτα: Τέλος

16 Μαΐ

Αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2017 το τέλος 2% στα smartphones – Νέες αλλαγές με τροπολογία

Με τροπολογία σχετική με το τέλος 2% στις ηλεκτρονικές συσκευές ψηφίστηκε εχθές το νομοσχέδιο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ […]